Samfunnsengasjement

Velkommen om bord

Spiren til prosjektet Velkommen om bord ligger langt tilbake i tid, og fra 2015 har vi jobbet aktivt med kunnskapsformidling om fiskeri generelt og vår egen drift spesielt. Særlig gjennom stor aktivitet på sosiale medier, egen filmproduksjon, direkteoverføring av lyd og bilde fra båten og foredrag på utdannings- og fagmesser – har vi har vi bygd opp rundt vår strategi om å være et synlig selskap.

Synlighet skaper verdier

Vi ønsker å gi våre kunder og samarbeidspartnere, ulike fagmiljø, ungdom, politikere og andre interesserte innsikt i fiskeriene ved å vise fram og fortelle om arbeidet og livet om bord. Prosjektet skal også bidra til å øke bevisstheten omkring kvaliteten på arbeidet, råstoffbehandlingen og ressursforvaltningen. Og vi begynner allerede å se at dette arbeidet innvirker direkte på verdiskapingen i selskapet.

Welcome on Board

Forprosjektet ble avsluttet i 2017, etter blant annet å ha gjennomført meget vellykkede prøvesendinger med toveis lyd og bilde mellom båt og mottakersteder i Norge, Danmark og Belgia. I prosessen har vi lært mye og endret fokus en del. I hovedprosjektet, som kom i gang i 2017 og fortsetter utover i 2018, har den interaktive hjemmesiden Welcome on Board blitt stadig høyere prioritert.

Lokalt produkt

Siden skal utvikles videre fortløpende i årene framover. Valg av leverandører av tekniske løsninger, design og innhold ble en interessant prosess. Med vårt ønske om å benytte lokale partnere der det er mulig, var vi svært førnøyde med å finne lokal kompetanse som var fullt på høyde med nasjonale tilbydere. Ramsalt Lab, Feber design, Pnkt, Crux film, fotograf
Marius Fiskum og Jupiter System Partner har vært hovedbidragsytere på selve produktet. Vi har også hatt uvurderlig hjelp av PwC lokalt på planlegging, gjennomføring og analyser.

Logg deg på welcomeonboard.no

I løpet av våren 2018 lanseres den interaktive siden. Logg deg på og bli kjent med båten og livet på havet. Utover året vil det komme stadig nye oppdateringer, direktesendinger fra båten og andre muligheter for spreke fiskeriopplevelser.

Vi gleder oss, og sier: Velkommen om bord!

Følg «Hermes» på welcomeonboard.no

 • Følg båtens aktiviteter fra dag til dag
 • Interaktivt kart viser hvor båten fisker
 • Fangstdata, filmer og skipperens kommentarer
 • Samtlige turer lagres i et historisk arkiv
 • Bli kjent med mannskapet og livet om bord
 • Bli kjent med mannskapet og livet om bord
 • Live-sendinger fra «Hermes»
 • Interaktiv 3D-modell av båten
 • Opplev innsiden av båten med 360-bilder
 • Filmer om produksjons- og driftsaktiviteter
 • Tidslinje med rederiets historie

Hermes II

Historien om Hermes AS begynte med Martin Andersens kjøp av «Hermes II» i 1952, en historie hans sønn Jan Arne Lerbukt, og neste generasjon Lerbukt, har vært opptatt av å ta vare på. Kutteren, som var i selskapets eie helt fram til 1990, ble derfor kjøpt tilbake til et eget selskap, Hermes II AS, høsten 2016. Målet ved tilbakekjøpet er å restaurere, vedlikeholde og bevare båten for ettertiden, for å benytte den til formidling av kystkultur og fiskerihistorie gjennom å tilby opplevelser og opplæring om bord.

100-åring på rockfestival

I 2017 hadde «Hermes II» 100-årsjubileum og gjennomgikk samtidig større restaureringer og oppgraderinger, både innvendig og utvendig. I juli tok «Hermes II» turen til Bergsfjord i Finnmark, der den deltok som tur- og omvisningsbåt under arrangementet Liv i Loppa i Bergsfjord. Dette er da også hjemplassen til Martin Andersen, som med kjøpet av kutteren i 1952 sådde spiren til rederiet Hermes. Slik sett var dette besøket en fin markering så vel av jubileet som båtens tilhørighet til familierederiet.

Uka etter var «Hermes II» en av attraksjonene på Sørøyrocken, en festival på Sørvær i Finnmark, som Hermes har støttet i flere år. Her ble det arrangert turer med publikum og interesserte, ispedd flere intimkonserter om bord, blant annet med popartistene Sondre Justad, Petter Karlsen og Dagny.

På disse to langhelgene fikk vi også testet hvordan fasilitetene om bord fungerte, og ikke minst registrert den store interessen for konseptet «Hermes II» som formidlingsarena for nordnorsk kystkultur og fiskerihistorie.

Dugnad for kysten

Høsten 2017 deltok «Hermes II», som én av flere bidragsytere, på en svært inspirerende strandryddingsdugnad i regi av kystryddeprosjektet Ren Kyst. Strender på Rebbenesøy utenfor Tromsø var målet for turen. Frivillige stilte opp som mannskap, og gjorde en formidabel innsats for kysten og miljøet. For Hermes er det viktig å kunne bruke «Hermes II» også i slikt arbeid. Kan slike aksjoner ikke bare gjøre kysten renere, men også bidra til å øke bevisstheten rundt forsøplingen av havene rundt oss, er det helt i tråd med selskapets ønsker. For et selskap som driver fiske i tredje generasjon, er det åpenbart at det må jobbes aktivt for at det skal kunne drives bærekraftig fiske og fangst også i framtiden.

Hermes går til filmen

Høsten 2016 ble Hermes kontaktet av filmselskapet Nordisk film, som sonderte muligheten for et samarbeid i forbindelse med innspillingen av filmen Den 12. mann. Dette var en ny dramatisering av Jan Baalsruds berømte flukt fra tyskerne under andre verdens-krig. Historien var tidligere filmatisert under tittelen Ni liv, men denne gangen skulle søkelyset i større grad settes på Baalsruds hjelpere – de som berget livet hans. Forespørselen gikk ut på om Hermes ville være en “hjelper” til filmproduksjonen, blant annet gjennom å låne ut «Hermes II» i rollen som skuta «Brattholm I», som Baalsrud og de andre 11 sabotørene brukte da skulle gå i land på kysten utenfor Tromsø.

En avtale ble inngått: «Hermes II» gikk til filmen – mens rederiet bidro økonomisk, som en av prosjektets hovedsamarbeidspartnere. Innspillingene med «Hermes II» ble gjort på senvinteren 2017. Filmen fikk svært gode kritikker, og seilte raskt opp som en av Norges mest sette kinofilmer gjennom tidene.

At «Hermes II» faktisk ble brukt under evakueringen av Finnmark i 1944, og dermed spilte en viktig rolle for mange under andre verdenskrig, var også en faktor som gjorde det naturlig for rederiet å gå inn som en av filmens hovedhjelpere.

Hermes på farten

Tromsø Storm – uvær fra nord!

I 2017 gikk det litt trått sportslig for basketlaget Tromsø Storm. For å kunne beholde plassen i den øverste basketligaen i Norge, hadde de behov for å forsterke laget. De henvendte seg da til oss for å høre om mulighetene for samarbeid og støtte.

Tromsø Storm er flere ganger norgesmestere, og driver et godt breddetilbud for både jenter og gutter. Det siste var en svært viktig faktor når vi vurderte forespørselen. Med flere basketinteresserte i bedriften, bestemte vi oss like godt for å gå inn som en av hovedsponsorene. Dette gjorde det også mulig for klubben å hente amerikaneren Shawntez Patterson til Tromsø, noe som bidro sterkt til at de beholdt plassen i toppserien.

Avtalen ble signert om bord på «Hermes», hvor klubbens representanter også fikk en omvisning og prøvd seg på noen skudd mot en medbrakt basketkurv. Vi våger å påstå at det ikke er ofte amerikanske proffer spiller basket på en tråler, men det ga tydeligvis mersmak. For neste gang vi fikk dem på besøk, var hele laget med!

Utadrettet virksomhet

Også i 2017 var vi tilstede på flere utdanningsrelaterte konferanser, messer og aktiviteter. Vårt samarbeid med Ungt entreprenørskap ble formalisert, og vi får stadig besøk av engasjerte ungdommer med stor interesse for de mange mulighetene fiskerinæringen har å by på.

Vi blir ofte invitert til å presentere Hermes, som selskap og fiskeriaktør. Interessen for vårt utadrettede arbeid er særlig stor, både i fiskerinæringen, næringslivet generelt og hos offentlige institusjoner.

Og med synlighet som en viktig del av vårt DNA, takker vi ja så ofte vi kan.

Ringvirkninger

Lokale leverandører

Fiskebåtrederiet Hermes har sin opprinnelse i Loppa kommune sør i Finnmark. M/Tr «Hermes» er fortsatt registrert i Sør-Tverrfjord i Loppa, mens den daglige driften styres fra bedriftens kontor på Kystens Hus i Tromsø. Som et 100 % nordnorsk eid selskap, har det alltid vært naturlig, og viktig, for Hermes å prioritere lokale samarbeidspartnere og innkjøpsavtaler. For et selskap som lever av felles ressurser i havet, og er avhengig av levende kystsamfunn, innebærer det et ønske om å legge igjen verdier som er med på å skape positive ringvirkninger i landsdelen.

Leverandører som Kræmer Maritime med proviantering og skipshandel, Troms Fryseterminal med lasting, lossing og lagring og NOFI som leverandør av ulikt utstyr, er eksempler på lokale bedrifter hvor vi kjøper mer tradisjonelle varer og tjenester for relativt store summer. Samtidig er det et økende behov for spesialkompetanse fra ulike tjenesteleverandører som sitter på kunnskap om nye teknologiske løsninger innenfor moderne fiskerier, kommunikasjon og markedstilnærming. Fysisk arbeid som er påkrevd om bord, utføres flere steder langs kysten der ekspertisen måtte finnes.

Samfunnsbidrag

Basert på en enkel verdikalkulator som DNB har laget, skapte Hermes – direkte gjennom vare- og tjenestekjøp og skatter og avgifter, og indirekte gjennom økte aktiviteter hos leverandører – ringvirkninger på 47,1 mill kroner i 2017. I sin modell regner DNB seg for eksempel fram til hvor mange sykepleiere eller barnehageplasser som finansieres av en
bedrifts aktivitet. Hermes har gjort samme øvelsen.

Med grunnlag i tall og modeller fra SSB og Kommunenes sentralforbund, beregnes ringvirkningene av selskapets samfunnsbidrag til 75 lærerstillinger, 278 barnehageplasser eller 106 sykepleiere. Regnestykket kan kanskje virke noe søkt, men det bidrar likevel til en bevisstgjøring i rederiet om at verdiskapingen om bord på «Hermes» også er viktig for små og store lokalsamfunn langs kysten.