Konsernstruktur

Styret

Birger H. Dahl

styremedlem
Birger H Dahl AS

Åsmund Breivik

Styremedlem
Hermes AS

Kjell G. Mikalsen

styremedlem
Scanfish AS

Bjørn Sælen

styremedlem
UiT

Ørjan Nilsen

styreleder
Simonsen Vogt Wiig